About

Voor wie

Divorcing Dads is speciaal opgericht voor vaders die in een vechtscheiding (dreigen te) verkeren. Wij begrijpen waar je als vader mee te maken hebt en het is onze missie om jou en je kinderen zo goed mogelijk door deze periode te helpen. Wij hebben het netwerk en de middelen om jullie de beste kansen te geven. Wij zien dat de rol van de moeder ontzettend belangrijk is. Daarom zijn wij er ook voor moeders die willen weten wat zij het beste kunnen doen om het contact en de relatie tussen hun ex en hun kinderen zo goed mogelijk te faciliteren.

Wat wij doen

Wij helpen vaders die voor, tijdens en na een scheiding te maken hebben met een vijandige of instabiele ex. Ons doel is om het contact en de relatie tussen vader en kind optimaal te houden – in het bijzonder wanneer de ex dat in de weg staat. Om dat te bereiken delen wij relevante informatie en onderhouden wij een netwerk van vaders (ervaringsdeskundigen) en specialisten die kunnen helpen. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten en bieden wij praktische hulpmiddelen aan.

De statistieken

Volgens het CBS eindigden in 2020, 28.965 huwelijken in een echtscheiding. Daarnaast zijn er geregistreerde partnerschappen die in een scheiding eindigen. Dit aantal neemt toe, omdat het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap sluit ook is gestegen. In 2020 gingen 2.837 stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar. De gemiddelde duur van de huwelijken die in 2020 in een echtscheiding eindigden was 14,9 jaar. Het grootste deel van de huwelijken had 5 tot 10 jaar geduurd. Van de beëndigde huwelijken had 15,3 procent nog geen 5 jaar geduurd.

Ruim 600.000 kinderen onder de 16 jaar woonden in 2015 niet in een gezin met twee eigen ouders. Dat waren er bijna 200 duizend meer dan twintig jaar eerder. De verwachting in de CBS-huishoudensprognose is dat de stijgende trend aanhoudt. Ruim de helft van de kinderen die niet bij beide eigen ouders wonen, maakten een scheiding van hun ouders mee. Een toenemend aantal kinderen woont al vanaf de geboorte in een eenoudergezin.

Bij ongeveer 17 procent van de scheidingen is hulp van een advocaat nodig omdat men er samen niet meer in goed overleg uit komt. De overheid van meld dat ongeveer 10-15% van alle scheidingen een vechtscheiding is. Jaarlijks zijn er ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders meemaken. Vaak is er ook sprake van een loyaliteitsconflict, als ouders elkaar zwartmaken. Onderzoek wijst uit dat kinderen bij een complexe scheiding vaker problemen krijgen op school, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen ervaren en – in een latere fase in hun leven – vaker problemen in hun eigen relaties ondervinden.