112 Alarmnummer

U belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld mishandeling of inbraak. Telefoonnummer: 112 Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen

Politie 0900-8844

De stelregel is: geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 0900-8844 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Website: https://www.politie.nl/